***************** Tylko z serca ,i nas samych ten cenny dar możemy ofiarować ciężko chorym i poszkodowanym w wypadkach. Jest to nieraz jedyny środek ratujący im życie. Ten życiodajny płyn jest jedyną tkanką, którą zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu. Zaszczepmy w sobie wrażliwość na ból i cierpienie innych i okazujmy pomoc potrzebującym.

LED Text Scroller
...
 
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub "CENNE KROPLE" w Zbąszyniu
Są historie cichej dobroci i przyjaźni. Tworzą je mali zwyczajni ludzie  
  WITAMY NA STRONE KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRI "CENNE KROPLE"
  AKTUALNOŚCI
  ZASŁUŻYLI NA MEDALE
  STATUT
  KSIĘGA GOŚCI
  NAPISZ DO NAS
  KRWIODAWCY FOTO - galeria
  Działalność klubu wspierają:
  AKCJE KRWIODAWSTWA w 2018 r.
  RCKiK POZNAŃ
  RCKiK ZIELONA GÓRA
  KREWKARTA
  KARTA I.C.E.
  OŚWIADCZENIE WOLI
  KWESTIONARIUSZ DLA KRWIODAWCÓW
  O NAS W MEDIACH
  NARODOWE CENTRUM KRWI
  O nas w 2012 roku.
  Zostań HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU
  1. ZBĄSZYŃ (1) - 21.09.2004
  2. ZBĄSZYŃ (2) - 5.10.2004
  3. ZBĄSZYŃ (3) -22.01.2007
  4. ZBĄSZYŃ (4) - 05.04.2005
  5. 6. ZBĄSZYŃ (5 i 6) - 13 i 27.09.2005
  7. ZBĄSZYŃ (7) - 17.01.2006
  8. ZBĄSZYŃ (8) - 25.04.2006
  9. ŁOMNICA (9) - 04.06.2006
  10. ZBĄSZYŃ (10) - 16.07.2006
  11. ZBĄSZYŃ (11) - 20.09.2006
  12. ZBĄSZYŃ (12) - 3.12.2006
  13. ZBĄSZYŃ (13) - 06.02.2007
  14. ZBĄSZYŃ (14) - 13.02.2007 - Z.Sz.nr1. (1)
  CENNE KROPLE - 02.03.2007 zakładamy klub HDK
  15. ZBĄSZYŃ (15) - 22.04.2007
  16. BABIMOST (1) 13.06.2007
  17. CHLASTAWA (16) - 26.06.2007
  18. ZBĄSZYŃ (17) - 28.08.2007
  19. ZBĄSZYNEK (1) - 19.09.2007
  20. ZBĄSZYŃ (18) - 25.09.2007
  21. ZBĄSZYŃ (19) - 30.10.2007 - Z.Sz. nr 1 (2)
  22. ZBĄSZYŃ (20) - 27.11.2007
  23. ZBĄSZYŃ (21) - 22.01.2008
  24. ZBĄSZYNEK (2) - 20.02.2008
  25. ZBĄSZYŃ (22) - 26.02.2008 Z.Sz. nr 1 (3)
  26. ZBĄSZYŃ (23) - 29.04.2008
  27. ZBĄSZYŃ (24) - 22.06.2008
  28. ZBĄSZYŃ (25) - 24.08.2008
  29. ZBĄSZYŃ (26) - 23.09.2008
  30. ZBĄSZYNEK (3) - 24.09.2008
  31. ZBĄSZYŃ (27) - 28.10.2008 -Z.Sz. nr 1 (4)
  32. ZBĄSZYŃ (28) - 25.11.2008
  33. ZBĄSZYŃ (29) - 27.01.2009
  34. ZBĄSZYNEK (4) - 11.02.2009
  35. KOTOWO (1) - 04.03.2009
  CENNE KROPLE
  36. ZBĄSZYŃ (30) - 24.03.2009 - Z.Sz. nr 1 (5)
  37. ZBĄSZYŃ (31) - 04.04.2009, MOTOSECE (1)
  38. ZBĄSZYŃ (32) - 07.06.2009
  39. ZBĄSZYŃ (33) - 09.08.2009
  40. ZBĄSZYNEK (5) - 16.09.2009
  41. ZBĄSZYŃ (34) - 29.09.2009
  42. KOTOWO (2) - 02.10.2009
  43. ZBĄSZYŃ (35) - 24.11.2009, Z.Sz. nr 1 (6)
  44.ZBĄSZYŃ (36) - 09.02.2010
  45. ZBĄSZYNEK (6) 10.02.2010
  46. KOTOWO (3) 19.02.2010
  47. ZBĄSZYŃ (37) 22.03.2010
  48. ZBĄSZYŃ (38) - 10.04.2010 MotoSerce (2)
  49. ZBĄSZYŃ (39) - 20.06.2010
  50. ZBĄSZYŃ (40) - 21.09.2010
  51. ZBĄSZYNEK (7) - 22.09.2012
  52. KOTOWO (4) - 02.10.2012
  53. ZBĄSZYŃ (41) -23.11.2010
  54. ZBĄSZYNEK (8) - 12.02.2011
  55. ZBĄSZYŃ (42) - 18.02.2011
  56. KOTOWO (5) - 18.03.2011
  57. ZBĄSZYŃ (43) - 25.03.2011, ZS nr 1 (9)
  58. ZBĄSZYŃ (44) - 16.04.2011, MotoSerce (3)
  59. ZBĄSZYŃ (45) - 03.07.2011
  60. ZBĄSZYŃ (46) - 23.09.2011
  61. KOTOWO (6) - 30.09.2011
  62. ZBĄSZYNEK (9) - 05.10.2011
  63. ZBĄSZYŃ (47) - 02.12.2011, ZS nr1 (10)
  64. ZBĄSZYNEK (10) - 08.02.2012
  65. ZBĄSZYŃ (48) - 10.02.2012
  66. KOTOWO (7) - 9.03.2012
  67.ZBĄSZYŃ (49) 16.03.2012 ZS nr 1 (11)
  68. ZBĄSZYŃ ( - 21.04.2012 - MOTOSERCE (4)
  69. ZBĄSZYŃ (51)- 24.06.2012
  Plakaty promujące honorowe krwiodawstwo - czerwiec 2012
  70. ZBĄSZYŃ (52) - 28.09.2012
  NASI PRZYJACIELE - KLUBY HDK
  71. KOTOWO (8) - 5.10.2012
  72. ZBĄSZYŃ (53) - 30.11.2012
  73. ZBĄSZYŃ - 8.02.2013
  74. Kotowo (9) 14.03.2013
  75. ZBĄSZYŃ - 15.03.2013
  76.ZBĄSZYŃ - 20.04.2013 - MotoSerce
  Najpękniejszy kwiat dla krwiodawcy
  77. ZBĄSZYŃ - 30.06.2013
  78. ZBĄSZYŃ - 20.09.2013 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
  79. ZBĄSZYŃ - 29.11.2013, ZSz. nr 1.
  80. ZBĄSZYŃ - 21 .02.2.2014
  81. ZBĄSZYŃ - 21.03.2014
  82. ZBĄSZYŃ - 26.04.2014 MotoSerce
  CENNE KROPLE W PRZEDSZKOLU - 19.05.2014
  "Cenne Krople" na pikniku zdrowotnym w Granowie - 08.06.2014
  83. ZBĄSZYŃ - 29.06.2014
  ŚWIĘTO JEZIORA - 30.07.2014
  84. ZBĄSZYŃ 19.09.2014
  85. ZBĄSZYŃ - 05.12.2014 ZSz nr 1.
  86. ZBĄSZYŃ - 06.02.2015 - Zespół Szkół nr 2.
  87. ZBĄSZYŃ - 17.04.2015
  CENNE KROPLA NA ULICACH ZBĄSZYNIA
  88. ZBĄSZYŃ - 21.06.2015
  89. ZBĄSZYŃ - 18.09.2015 ZSz nr 2.
  90. ZBĄSZYŃ - 20.11.2015 ZSz nr 1
  SZTANDAR ZBĄSZYŃSKICH KRWIODAWCÓW
  CZYTANIE NA DYWANIE - 04.02.2016
  91. ZBĄSZYŃ - 05.02.2016
  92. ZBĄSZYŃ - 07.04.2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1.
  93. ZBĄSZYŃ - 05.06.2016
  94. ZBĄSZYŃ 21.08.2016
  95. ZBĄSZYŃ - 16 .09.2016
  96. ZBĄSZYŃ - 18.11.2017
  Łomnica - Dzień sztandarowy 28.04.16
  97. ZBĄSZYŃ -17.03.2017
  98. ZBĄSZYŃ - 14.05.2017
  99. ZBĄSZYŃ - 16.07.2017
  100. ZBĄSZYŃ - 15.09.2017
  JUBILEUSZ 10-LECIA KLUBU 16.09.2017
  101. ZBĄSZYŃ - 17.11.2107 - Liceum
  102. ZBĄSZYŃ - 19.01.2018
  Spotkanie z Posłem Jakubem Rutnickim 02.02.2018
  HISTORIA KLUBU HDK "CENNE KROPLE"
STATUTROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1

1.        Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy:

1)       Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami);

2)       Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997 nr 106 poz. 681, wraz z późniejszymi zmianami);

3)       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, wraz z późniejszymi zmianami);

4)       Oraz niniejszego statutu

2.        Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SHDK RP.

§2

          Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, która działa zgodnie z Konstytucją
          Rzeczypospolitej Polskiej i porządkiem prawnym obowiązującym w
          Rzeczypospolitej Polskiej

§3

1.        Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Dąbrowa Górnicza.

2.        Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

          Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

          Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i
          wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia
          działalności,
 Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród
          swoich członków.

§6

1.        Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Okręgi oraz Kluby, które mogą posiadać osobowość prawną, po uzyskaniu zgody Rady Głównej SHDK RP i zarejestrowaniu W Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.        Jednostki terenowe bez osobowości prawnej, korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Rady Głównej SHDK RP.

§7

1.        Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, jest stowarzyszeniem honorowych krwiodawców, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu.

2.        Stowarzyszenie w swoich pracach na wszystkich szczeblach i wszystkich formach organizacyjnych, kieruje się zasadami demokracji, kolegialności, jawności życia organizacyjnego, udziału ogółu członków w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia oraz osobistej odpowiedzialności, każdego członka Stowarzyszenia za przestrzeganie zasad ideowych i programowych, przepisów Statutu, wykonanie podjętych zadań i poszanowanie ludzkiej godności oraz tolerancji wobec odmiennych poglądów.

3.        Stowarzyszenie za cel swojej działalności, uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami Służby Krwi.

§8

1.        Stowarzyszenie używa loga, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

2.        Rada Główna, Rady Okręgów oraz Rady Klubów mają prawo używania  nazwy Stowarzyszenia oraz pieczęci o następującej treści: 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców
 Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
 Rada Główna

Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Okręgowa


Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Klub HDK

      Poszczególne kluby mają prawo używać: swojej nazwy, sztandaru, odznaki Klubowej. W
        przypadku własnej nazwy, Klub zobowiązany jest do jej używania

1.        wraz z dopiskiem – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

§9

1.        Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.        Stowarzyszenie przywiązuje duże znaczenie do współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami krwiodawców. Idee Stowarzyszenia są dziedzictwem Polskiego Honorowego Dawstwa Krwi.

3.        Stowarzyszenie za swoje święto uznaje dzień 14 czerwca, w którym to dniu przypada Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa.

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§10

1.        Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, zrzesza honorowych dawców krwi, celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

2.        Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie samodzielnie lub poprzez współpracę z Ministerstwem Zdrowia, innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa oraz organami administracji rządowej i samorządowej:

1) dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie
     przez
aktywne wspieranie inicjatyw Klubów Honorowych Dawców Krwi;

2) organizuje szkolenia aktywistów i organizatorów Honorowego
    Krwiodawstwa,
które będą miały na celu szeroką popularyzację przepisów
    obowiązujących w
tej dziedzinie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia gry
    ekonomicznej;

3) Prowadzi szeroką działalność edytorską materiałów popularyzujących
     Honorowe Krwiodawstwo oraz prowadzi działania przeciwalkoholowe;

4) dąży różnymi sposobami do poprawy jakości aparatów do pobierania krwi
    oraz
do znacznej poprawy kultury obsługi krwiodawców;

5) propaguje na forum publicznym rozwiązania sprawdzone w innych krajach,
    a
dotyczące honorowego krwiodawstwa, gospodarki krwią i produktami
   
krwiopochodnymi;

6) wskazuje błędne rozwiązania organizacyjne i merytoryczne oraz inne
     nieprawidłowości w Służbie Zdrowia i dąży do ich usunięcia;

7) dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na
   
celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez
   
okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń;

            8) ściśle współdziała z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i
                Krwiolecznictwa
oraz ich oddziałami terenowymi;

9) propaguje i rozpowszechnia prasę i wydawnictwa Stowarzyszenia;

           10) oddziaływuje na niezrzeszonych w kierunku podnoszenia ich świadomości
                społecznej o honorowym krwiodawstwie

  11) oddziaływuje na młode pokolenie i pozyskuje spośród niego nowych
       
Honorowych Dawców Krwi;

  12) podejmuje działania w celu zjednywania Stowarzyszeniu nowych członków;

  13) współdziała z organizacjami zawodowymi, społecznymi, młodzieżowymi,
       
gospodarczymi i kulturalno-oświatowymi na swoim terenie;

  14) podejmuje inne prace związane z działalnością Stowarzyszenia, w tym
       
związane z pomocą ofiarom wypadków drogowych i pomocą społeczną.

1.        Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w
 zakresie:

1) działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, w tym działalności
   
promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej na rzecz zdrowego trybu życia
    oraz
promowania idei krwiodawstwa (PKD 86.90.E, PKD 94.99.Z; PKD
    85.59.B,
PKD 82.30.Z; PKD 73.1);

2) działalności wydawniczej dotyczącej problematyki krwiodawstwa (PKD
    58.11.Z; PKD 58.14.Z, PKD 58.19.Z);

3) działalności szkoleniowej i informacyjnej mającej na celu upowszechnienie
    współczesnej wiedzy o problematyce krwiodawstwa wśród krwiodawców
    oraz innych osób (PKD 85.59.B, PKD 82.30.Z);

4) Stowarzyszenie oraz Okręgi i Kluby posiadające osobowość prawną, mogą
    prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym uchwałą Rady
    Głównej, Rady Okręgu lub Rady Klubu.

 

ROZDZIAŁ III

  

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§11

1.        Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

2.        Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§12

        Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)                   członków zwyczajnych

2)                   członków wspierających

3)                   członków honorowych

§13

1.        Członkiem zwyczajnym, może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjmuje zasady ideowe, programowe i Statutowe Stowarzyszenia.

2.        Przyjęcie do klubu Stowarzyszenia uzależnione jest od złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji, która zobowiązuje do oddawania krwi honorowo.

§14

1.        Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2.        Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.        Członek wspierający zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich.

§15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Rada Okręgu lub Rada Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§17

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający, należą organizacyjnie do właściwego terenowo Okręgu lub Klubu.

§18

1.        Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów oraz ideałów Stowarzyszenia.

2.        Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Rady Głównej, Rady Okręgu lub Rady Klubu.

3.        Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji.

 §19

        Członek zwyczajny ma prawo:

              1) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia;

              2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach,
                  imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

              3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

              4) nosić odznakę organizacyjną;

              5) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach
                  członkowskich;

              6) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;

              7) odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby.

§20

Członek zwyczajny ma obowiązek realizować w każdej dziedzinie swojej działalności zasady ideowe i programowe Stowarzyszenia, a w szczególności:

              1) honorowo oddawać krew;

              2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz życiu organizacyjnym i
                  społecznym;

              3) propagować czynem i słowem zasady ideowe oraz program
                  Stowarzyszenia, a także przeciwstawiać się naruszaniu demokracji
                  i praworządności w życiu organizacyjnym;

              4) umacniać autorytet oraz wysoki poziom etyczny członków
                  Stowarzyszenia;

              5) uczestniczyć w zebraniach swojego Klubu HDK oraz innych
                  pracach Stowarzyszenia;

              6) oddziaływać ideowo na niezrzeszonych oraz zjednywać nowych
                  członków Stowarzyszenia;

              7) przestrzegać postanowień Statutu i dyscypliny, a w
                  szczególności podporządkować się uchwałom większości i
                  wykonywać uchwały organów Stowarzyszenia

              8) popierać i popularyzować prasę i wydawnictwa dotyczące krwiodawstwa;

              9) regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w
                  Stowarzyszeniu;

§21

1.        Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §19.

2.        Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§22

1.        Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;

2) pozbawienia członkostwa przez Radę Okręgu lub Radę Klubu z powodu rażącego naruszenia obowiązujących zapisów Statutu Stowarzyszenia;

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;

4) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

2.        Od uchwały Rady w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt 2 i 4 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Od uchwały Walnego Zebrania, członkowi przysługuje w terminie 14 dni, prawo odwołania się do Kongresu. Odwołanie składa się na piśmie do Prezydium Rady Głównej.

§23

Członek Stowarzyszenia, który z powodu wieku lub stanu zdrowia nie może oddawać krwi, pozostaje członkiem Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ 

§24

1.        Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Kongres Stowarzyszenia (Walne Zebranie Członków – Delegatów);

2) Rada Główna oraz Prezydium Rady Głównej;

3) Główna Komisja Rewizyjna

2.        W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów.

3.        Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów, określa regulamin uchwalony przez Radę Główną Stowarzyszenia.

4.        Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Okręgi i Kluby.

5.        Teren Działalności Okręgów, określa Rada Główna.

1.        Okręgi powołuje Rada Główna na wniosek co najmniej trzech klubów, będących w Stowarzyszeniu.

2.        Kluby powołuje Rada Główna lub Rada Okręgowa na wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia.

§25 

1.        Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

2.        Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3.        Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4.        W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Głównej lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród członków Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

KONGRES STOWARZYSZENIA

 

§26

1.        Kongres jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2.        W kongresie biorą udział:

                1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz
                    członkowie honorowi;

                2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.

3.        Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Kongresu ogłasza rada Główna Stowarzyszenia przynajmniej na 90 dni przed terminem Kongresu.

4.        W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Kongres podejmuje uchwały w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych delegatów.

§27

Wnioski na Kongres dotyczące spraw nie objętych proponowanym porządkiem obrad, mogą składać naczelne organa Stowarzyszenia oraz delegaci w terminie 30 dni przed wyznaczoną datą obrad Kongresu.

§28

1.        Kongres Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2.        Kongres obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.

3.        Obradami Kongresu kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

4.        Kongres może powołać protokolantów

§29

1.        Nadzwyczajny kongres zwołuje Rada Główna:

                1) z własnej inicjatywy;

                2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

                3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Rad Okręgów lub
                    Klubów, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
                   (delegatów).

2.        Rada Główna jest zobowiązana zwołać Nadzwyczajny Kongres w ciągu 30 dni, od dnia podjęcia uchwały, bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt 2 i 3, powiadamiając o tym Okręgi lub Kluby w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

3.        Nadzwyczajny Kongres obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany

§30

1.        Uchwały kongresu zapadają przy obecności:

                1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do
                    głosowania członków;

                2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut
                    później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę uprawnionych
                    do głosowania.

§31

Do kompetencji Kongresu należy:

               1) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdań naczelnych władz
                   Stowarzyszenia – Rady Głównej oraz Rady Komisji Rewizyjnej.

               2) uchwalanie deklaracji ideowej, programu i statutu Stowarzyszenia
                   oraz ich zmian;

               3) podejmowanie uchwał w sprawach programowych i organizacyjnych;

               4) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nie udzielania
                   absolutorium ustępującej Radzie Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej;

               5) wybór i odwołanie członków Rady Głównej w tym wybór Prezesa Rady
                   Głównej;

               6) wybór i odwołanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

               7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez delegatów;

               8) określanie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej przez Kluby
                   i Okręgi na rzecz Rady Głównej;

               9) rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach przewidzianych przez
                   Statut Stowarzyszenia;

             10) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Rady
                   Głównej;

             11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
                   majątku.


RADA GŁÓWNA

 

§32

1.        W okresie między Kongresami, najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Rada Główna.

2.        Uchwały Rady Głównej w przedmiocie organizacyjnym działania Stowarzyszenia są wiążące dla Okręgów, Klubów, innych organów oraz członków.

3.        Rada Główna składa się z minimum 15 członków. O liczbie członków decyduje Kongres;

1) W skład Rady Głównej wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik, członkowie wybrani na Kongresie.

2) Rada Główna może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie  nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Rady.

4.        Członkiem Rady Głównej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Głównej nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5.        W przypadku wszczęcia postępowania w przedmiocie przestępstw, o których mowa w pkt 4, Rada Główna może zawiesić Prezesa i pozostałych funkcyjnych.

§33

Rada Główna kieruje całokształtem prac Stowarzyszenia w okresie między Kongresami, a w szczególności:

                1) zwołuje Kongres Stowarzyszenia powiadamiając pisemnie wszystkie
                    Okręgi i Kluby w terminie 90 dni, z wyjątkiem §29 ust.2;

                2) realizuje i czuwa nad wykonaniem uchwał Kongresu;

                3) określa szczegółowo kierunki działania Stowarzyszenia;

                4) ustala budżet Stowarzyszenia;

                5) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

                6) powołuje jednostki terenowe na wniosek zainteresowanych;

                7) podejmuje uchwały o wyrażaniu zgody na osobowość prawną jednostek
                    terenowych Stowarzyszenia;

                8) koordynuje działania jednostek terenowych;

                9) zawiesza uchwały Rad Okręgowych i Rad Klubów w razie ich
                    niezgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu;

              10) na wniosek Rady Klubu nadaje odznakę „Zasłużony Honorowy
                    Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej”, „Za Zasługi dla SHDK RP”
                    i inne odznaczenia;

              11) podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu majątku trwałego;

              12) udziela szczegółowych pełnomocnictw Prezydium Rady Głównej lub
                    poszczególnym jej członkom;

              13) podejmuje decyzje o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności
                    gospodarczej i określa w drodze uchwały jej zakres;

              14) przygotowuje oraz składa Kongresowi sprawozdania ze swojej
                    działalności.

§34

Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Prezydium Rady Głównej z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Rady Głównej lub Głównej Komisji Rewizyjnej, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§35

1.        Rada Główna wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: Prezes, dwóch Wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik.

2.        W okresie między posiedzeniami Rady Głównej Prezydium kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Główną.

3.        Prezydium, na kolejnym posiedzeniu Rady Głównej składa informacje o swojej działalności.

4.        Prezydium może zasięgać opinii komisji problemowych, dla których tryb i szczegółowe zasady działania określa regulamin uchwalony przez Radę Główną.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§36

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§37

1.        Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 10 członków wybranych przez Kongres, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§38

1.        Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

                1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności
                    Stowarzyszenia;

                2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla;

                3) prawo żądania zwołania posiedzenia Rady Głównej, celem omówienia
                    uwag wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej
                    i zewnętrznej;

                4) składanie Kongresowi sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków
                    o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Głównej;

                5) zawieranie umów z członkami Rady Głównej.

2.        Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz
 Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§39

1.        Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Głównej i jej Prezydium

2.        Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu nadzoru:

               1) nie mogą być członkami Rady Głównej ani pozostawać z nimi w związku
                   małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
                   powinowactwa lub podległości służbowej;

               2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
                   umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

ROZDZIAŁ V

 

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA

 

OKRĘGI

 

§40

1.        Władzami Okręgu są:

                1) Walne Zebranie Członków Okręgu;

                2) Rada Okręgowa;

                3) Komisja Rewizyjna Okręgu.

2.        Postanowienia §25 stosuje się odpowiednio.

§41

1.        Walne Zebranie Członków Okręgu jest najwyższą władzą Okręgu.

2.        Postanowienia §28, 29 i 30 stosuje się odpowiednio.

§42

Do Walnego Zebrania Członków Okręgu należy:

               1) uchwalanie programu działania Okręgu zgodnie z postanowieniam
                   Statutu i
 uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;

               2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Okręgu oraz
                 udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującym władzom;

               3) wybór i odwołanie członków Rady Okręgu, w tym jej Prezesa

               4) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Okręgu.

 

RADA OKRĘGU

 

§43

1.        Rada Okręgu, kieruje działalnością Okręgu na terenie swojego działania zgodnie z uchwałami władz naczelnych.

§44

1.        Rada Okręgu składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.

2.        W skład Rady wchodzą automatycznie prezesi klubów.

3.        Posiedzenia Rady Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.        Posiedzenia Rady Okręgu zwołuje Prezes Rady Okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Rady Okręgu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku. W razie nieobecności Prezesa posiedzenie zwołuje Wiceprezes.

5.        Rada Okręgu wybiera przedstawiciela ze swojego grona na Kongres Stowarzyszenia

6.        Członkiem Rady może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Okręgu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Okręgu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7.        Postanowienia §32 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§45

Do zakresu działania Rady Okręgu należy:

                1) wykonywanie uchwał Kongresu Rady Głównej oraz Walnego Zebrania
                    Członków Okręgu;

                2) określanie szczegółowych kierunków działania Okręgu;

                3) przygotowanie budżetu Okręgu i przygotowanie rocznego sprawozdania
                    finansowego i merytorycznego;

                4) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz;

                5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków
                    Okręgu

                6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie
                    z powodu naruszenia zasad określonych w Statucie;

                7) w przypadku Okręgów posiadających osobowość prawną –
                     podejmowanie decyzji o podjęciu przez Okręg działalności
                     gospodarczej w zakresie określonym w uchwale oraz
                     organizowanie tej działalności;

                8) w przypadku Okręgów nieposiadających osobowości prawnej –
                    organizowanie działalności gospodarczej, nadzór i kontrola nad tą
                    działalnością oraz współpraca z Radą Główną w powyższym zakresie.

                9) współdziałanie z pokrewnymi Okręgu działającymi na terenie działań
                    Okręgu;

              10) zarządzanie majątkiem Okręgu w ramach posiadanych pełnomocnictw;

              11) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
                    Członków Okręgu;

§46

Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Okręgów określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Radę Główną.

 

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

 

§47

Komisja Rewizyjna okręgu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Okręgu.

§48

1.        Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2.        Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Okręgu.

1.        Komisja Rewizyjna jest statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu nadzoru:

1) nie mogą być członkami Rady Okręgu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§49

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:

                1) kontrola działalności Rady Okręgu pod względem celowości,
                    prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami
                    Statutu i uchwał władz nadrzędnych;

                2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;

                3) przedstawianie Radzie Okręgu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
                    dotyczących działalności statutowej i finansowej;

                4) zgłaszanie Radzie Głównej umotywowanych wniosków o uchylenie
                    uchwał Rady Okręgu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub
                    uchwałami władz nadrzędnych;

                5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Okręgu sprawozdań ze
                    swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub
                    odmowę udzielenia absolutorium Radzie okręgu;

                6) zawieranie umów z członkami Rady Okręgu.

§50

1.        Komisja Rewizyjna Okręgu jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Rady Okręgu co najmniej jeden raz w roku.

2.        Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Okręgu.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§51

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Okręgowych określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres.


KLUBY

 

§52

Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia są Kluby, obejmujące zasięgiem swej działalności obszar miasta, gminy i dzielnicy, bądź regionu Rzeczypospolitej Polskiej określonego przez Radę Główną.

§53

1.        Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu;

2) Rada Klubu;

3) Komisja Rewizyjna Klubu

2.        Postanowienia §25 stosuje się odpowiednio.

§54

1.        Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.        Postanowienia §26 stosuje się odpowiednio.

§55

Do zadań Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1) rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) wybór i odwołanie członków Rady Klubu, w tym Prezesa;

3) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Klubu;

4) wybór delegatów na Kongres lub Walne Zebranie Klubu w liczbie ustalonej odrębnym regulaminem władz nadrzędnych;

5) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

 

RADA KLUBU

 

§56

1.        Rada Klubu kieruje działalnością Klubu na terenie swojego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

2.        Rada Klubu składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3.        Członkiem Rady może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Klubu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§57

Do zakresu działania Rady Klubu należy:

1) kierowanie działalnością Klubu;

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz uchwał, regulaminów i wytycznych władz nadrzędnych Stowarzyszenia;

3) uchwalanie budżetu Klubu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

5) zarządzanie majątkiem Klubu w ramach posiadanych pełnomocnictw;

6) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości posiadanych środków przez upoważnione dwie osoby stosowną uchwałą Rady Klubu;

7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślenie z powodu naruszenia zasad określonych w Statucie;

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Klubu;

9) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§58

Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Klubu określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Kongres

 

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

 

§59 

1.        Komisja Rewizyjna Klubu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Klubu’

§60

1.        Komisja Rewizyjna Klubu, składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2.        Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

3.        Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu nadzoru:

1) nie mogą być członkami Rady Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą byś skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§61

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

1) kontrola działalności Rady Klubu pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;

2) współpraca Z Główną Komisją Rewizyjną i Komisją Rewizyjną Okręgu;

3) przedstawianie Radzie Klubu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;

4) zgłaszanie Radzie Okręgu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady Klubu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Klubu.

6) zawieranie umów z członkami Rady Klubu.

§62

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Klubów określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres

 

ROZDZIAŁ VI

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§63

1.        Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.        Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

        1) składki członkowskie;

        2) kwoty płacone przez Ministerstwo Zdrowia tytułem ekwiwalentu za
            oddaną krew:

        3) dotacje;

        4) darowizny, zapisy i spadki;

        5) wpływy z działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej;

        6) dochody z ofiarności publicznej;

        7) środki pieniężne pochodzące z wpłat z 1% należnego podatku
            dochodowego od osób fizycznych;

3.        Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.        Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach:

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5.        Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§64

1.        Dla ważności oświadczeń woli, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Rady Głównej, lub jednego członka Prezydium Rady Głównej i pełnomocnika Rady Głównej.

2.        Postanowienia §64 ust.1, mają zastosowanie do Rady Okręgu oraz Rady Klubu.ROZDZIAŁ VII

 

ZMIANA STSTUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§65

1.        Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Kongres, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.        Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, mogą być przedmiotem Kongresu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Kongresu. Do zawiadomienia określonego w §26 ust.4, należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3.        Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Kongres określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.        W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§66

Rada Główna Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na prowadzenie przez Okręg bądź Klub działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Rady Głównej mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

§67

Znowelizowany Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.


Nowak Zbigniew

Przewodniczący Nadzwyczajnego Kongresu

Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej


Anna Mliczek

Sekretarz Nadzwycza kongresu

Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej


STATUT 

STOWARZYSZENIA

 HONOROWYCH   DAWCÓW   KRWI

RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ


STATUT
STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Uchwalony dnia 22 stycznia 2011 roku na
KONGRESIE NADZWYCZAJNYM  w Dąbrowie Górniczej
/tekst jednolity/

Czas tak szybko nam umyka,nie marnujmy żadnej chwili...  
  Są historie cichej dobroci i przyjaźni. Tworzą je mali zwyczajni ludzie
****************************
 
Cenne Krople  
   
Kontakt  
  KLUB Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP
,,Cenne Krople,,
u. Garczyńskich 5
64-360 Zbąszyń

NIP 788-193-96-13
Regon 930713326
KRS 0000186577

adres korespondencji
ul. Sienkiewicza 34
64-360 Zbąszyń

konto bankowe 45 9081 0006 2003 0200 0969 0001

e-mail cennekrople@op.pl

Spotkania członków klubu i osób zainteresowanych odbywają się w domu katolickim. Najblizszy termin będzie podany na stronie głównej
Zapraszamy
Rada Klubu
Prezes - Dorota Michalczak
Wice prezes - Marek Piątek
Sekretarz - Leszek Patalas
Skarbnik - Wojciech Wachowski
Członek - Dorota Wawrzkiewicz

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Małgorzata Orzechowska
Sekretarz - Piotr Napierała
Członek - Kazimierz Buda
 
Pomagając nam, pomagasz sobie  
  Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP,,Cenne Krople,,
ul Garczyńskich 5 64-360 ZBĄSZYŃ
jest organizacją Pożytku Publicznego.
Działamy dla dobra naszego Społeczeństwa
Popierasz nas !!!

Możesz odpisać 1 % twojego podatku na nasz klub.
UWAGA!!!

w odpowiednich rubrykach PROSZĘ WPISAĆ
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP
KRS 0000186577
z przeznaczeniem dla klubu ,,CENNE KROPLE,, w Zbąszyniu

DZIĘKUJEMY
Masz pytanie pisz ludz dzwoń
Tel. Kontaktowy:
68-384 64 90,
695 733 541
e-mail cennekrople@op.pl
www.cennekrople.pl.tl
 
*****  
  Zajrzyj w siebie!
W twoim wnętrzu jest źródło,
które nigdy nie wyschnie,
jeśli potrafisz je odszukać.
(Marek Aureliusz)
 
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia."  
  ***************  
Łacznie stronę odwiedziło już 81890 odwiedzający
***********
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free