***************** Tylko z serca ,i nas samych ten cenny dar możemy ofiarować ciężko chorym i poszkodowanym w wypadkach. Jest to nieraz jedyny środek ratujący im życie. Ten życiodajny płyn jest jedyną tkanką, którą zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu. Zaszczepmy w sobie wrażliwość na ból i cierpienie innych i okazujmy pomoc potrzebującym.

LED Text Scroller
...
 
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub "CENNE KROPLE" w Zbąszyniu
Są historie cichej dobroci i przyjaźni. Tworzą je mali zwyczajni ludzie  
  STRONA POWITALNA
  ZASŁUŻYLI NA MEDALE
  AKTUALNOŚCI
  STATUT
  KSIĘGA GOŚCI
  NAPISZ DO NAS
  KRWIODAWCY FOTO - galeria
  Działalność klubu wspierają:
  HISTORIA KLUBU HDK "CENNE KROPLE"
  AKCJE KRWIODAWSTWA w 2015 r.
  RCKiK POZNAŃ
  RCKiK ZIELONA GÓRA
  INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW
  KREWKARTA
  KARTA I.C.E.
  OŚWIADCZENIE WOLI
  KWESTIONARIUSZ DLA KRWIODAWCÓW
  O NAS W MEDIACH
  NARODOWE CENTRUM KRWI
  O nas w 2012 roku.
  Zostań HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU
  1. ZBĄSZYŃ (1) - 21.09.2004
  2. ZBĄSZYŃ (2) - 5.10.2004
  3. ZBĄSZYŃ (3) -22.01.2007
  4. ZBĄSZYŃ (4) - 05.04.2005
  5. 6. ZBĄSZYŃ (5 i 6) - 13 i 27.09.2005
  7. ZBĄSZYŃ (7) - 17.01.2006
  8. ZBĄSZYŃ (8) - 25.04.2006
  9. ŁOMNICA (9) - 04.06.2006
  10. ZBĄSZYŃ (10) - 16.07.2006
  11. ZBĄSZYŃ (11) - 20.09.2006
  12. ZBĄSZYŃ (12) - 3.12.2006
  13. ZBĄSZYŃ (13) - 06.02.2007
  14. ZBĄSZYŃ (14) - 13.02.2007 - Z.Sz.nr1. (1)
  CENNE KROPLE - 02.03.2007 zakładamy klub HDK
  15. ZBĄSZYŃ (15) - 22.04.2007
  16. BABIMOST (1) 13.06.2007
  17. CHLASTAWA (16) - 26.06.2007
  18. ZBĄSZYŃ (17) - 28.08.2007
  19. ZBĄSZYNEK (1) - 19.09.2007
  20. ZBĄSZYŃ (18) - 25.09.2007
  21. ZBĄSZYŃ (19) - 30.10.2007 - Z.Sz. nr 1 (2)
  22. ZBĄSZYŃ (20) - 27.11.2007
  23. ZBĄSZYŃ (21) - 22.01.2008
  24. ZBĄSZYNEK (2) - 20.02.2008
  25. ZBĄSZYŃ (22) - 26.02.2008 Z.Sz. nr 1 (3)
  26. ZBĄSZYŃ (23) - 29.04.2008
  27. ZBĄSZYŃ (24) - 22.06.2008
  28. ZBĄSZYŃ (25) - 24.08.2008
  29. ZBĄSZYŃ (26) - 23.09.2008
  30. ZBĄSZYNEK (3) - 24.09.2008
  31. ZBĄSZYŃ (27) - 28.10.2008 -Z.Sz. nr 1 (4)
  32. ZBĄSZYŃ (28) - 25.11.2008
  33. ZBĄSZYŃ (29) - 27.01.2009
  34. ZBĄSZYNEK (4) - 11.02.2009
  35. KOTOWO (1) - 04.03.2009
  CENNE KROPLE
  36. ZBĄSZYŃ (30) - 24.03.2009 - Z.Sz. nr 1 (5)
  37. ZBĄSZYŃ (31) - 04.04.2009, MOTOSECE (1)
  38. ZBĄSZYŃ (32) - 07.06.2009
  39. ZBĄSZYŃ (33) - 09.08.2009
  40. ZBĄSZYNEK (5) - 16.09.2009
  41. ZBĄSZYŃ (34) - 29.09.2009
  42. KOTOWO (2) - 02.10.2009
  43. ZBĄSZYŃ (35) - 24.11.2009, Z.Sz. nr 1 (6)
  44.ZBĄSZYŃ (36) - 09.02.2010
  45. ZBĄSZYNEK (6) 10.02.2010
  46. KOTOWO (3) 19.02.2010
  47. ZBĄSZYŃ (37) 22.03.2010
  48. ZBĄSZYŃ (38) - 10.04.2010 MotoSerce (2)
  49. ZBĄSZYŃ (39) - 20.06.2010
  50. ZBĄSZYŃ (40) - 21.09.2010
  51. ZBĄSZYNEK (7) - 22.09.2012
  52. KOTOWO (4) - 02.10.2012
  53. ZBĄSZYŃ (41) -23.11.2010
  54. ZBĄSZYNEK (8) - 12.02.2011
  55. ZBĄSZYŃ (42) - 18.02.2011
  56. KOTOWO (5) - 18.03.2011
  57. ZBĄSZYŃ (43) - 25.03.2011, ZS nr 1 (9)
  58. ZBĄSZYŃ (44) - 16.04.2011, MotoSerce (3)
  59. ZBĄSZYŃ (45) - 03.07.2011
  60. ZBĄSZYŃ (46) - 23.09.2011
  61. KOTOWO (6) - 30.09.2011
  62. ZBĄSZYNEK (9) - 05.10.2011
  63. ZBĄSZYŃ (47) - 02.12.2011, ZS nr1 (10)
  64. ZBĄSZYNEK (10) - 08.02.2012
  65. ZBĄSZYŃ (48) - 10.02.2012
  66. KOTOWO (7) - 9.03.2012
  67.ZBĄSZYŃ (49) 16.03.2012 ZS nr 1 (11)
  68. ZBĄSZYŃ ( - 21.04.2012 - MOTOSERCE (4)
  69. ZBĄSZYŃ (51)- 24.06.2012
  Plakaty promujące honorowe krwiodawstwo - czerwiec 2012
  70. ZBĄSZYŃ (52) - 28.09.2012
  NASI PRZYJACIELE - KLUBY HDK
  71. KOTOWO (8) - 5.10.2012
  72. ZBĄSZYŃ (53) - 30.11.2012
  73. ZBĄSZYŃ - 8.02.2013
  74. Kotowo (9) 14.03.2013
  75. ZBĄSZYŃ - 15.03.2013
  76.ZBĄSZYŃ - 20.04.2013 - MotoSerce
  Najpękniejszy kwiat dla krwiodawcy
  77. ZBĄSZYŃ - 30.06.2013
  78. ZBĄSZYŃ - 20.09.2013 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
  79. ZBĄSZYŃ - 29.11.2013, ZSz. nr 1.
  80. ZBĄSZYŃ - 21 .02.2.2014
  81. ZBĄSZYŃ - 21.03.2014
  82. ZBĄSZYŃ - 26.04.2014 MotoSerce
  CENNE KROPLE W PRZEDSZKOLU - 19.05.2014
  "Cenne Krople" na pikniku zdrowotnym w Granowie - 08.06.2014
  83. ZBĄSZYŃ - 29.06.2014
  ŚWIĘTO JEZIORA - 30.07.2014
  84. ZBĄSZYŃ 19.09.2014
  85. ZBĄSZYŃ - 05.12.2014 ZSz nr 1.
  86. ZBĄSZYŃ - 06.02.2015 - Zespół Szkół nr 2.
  87. ZBĄSZYŃ - 17.04.2015
  CENNE KROPLA NA ULICACH ZBĄSZYNIA
  88. ZBĄSZYŃ - 21.06.2015
  89. ZBĄSZYŃ - 18.09.2015 ZSz nr 2.
  90. ZBĄSZYŃ - 20.11.2015 ZSz nr 1
  SZTANDAR ZBĄSZYŃSKICH KRWIODAWCÓW
  CZYTANIE NA DYWANIE - 04.02.2016
  91. ZBĄSZYŃ - 05.02.2016
  92. ZBĄSZYŃ - 07.04.2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1.
  93. ZBĄSZYŃ - 05.06.2016
  94. ZBĄSZYŃ 21.08.2016
  95. ZBĄSZYŃ - 16 .09.2016
  96. ZBĄSZYŃ - 18.11.2017
  Łomnica - Dzień sztandarowy 28.04.16
  97. ZBĄSZYŃ -17.03.2017
  98. ZBĄSZYŃ - 14.05.2017
  99. ZBĄSZYŃ - 16.07.2017
  100. ZBĄSZYŃ - 15.09.2017
  JUBILEUSZ 10-LECIA KLUBU 16.09.2017
  101. ZBĄSZYŃ - 17.11.2107 - Liceum
INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW
infornacja pochodzi ze strony www.radashdkrp.pl.tl

HONOROWYM   DAWCĄ   KRWI 
zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała bezinteresownie  krew lub jej składniki.

 Kandydat do oddania krwi  powinien mieć:
 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65
 •  masę ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników, dla dawców krwinek  powyżej 70 kg
 • obywatelstwo polskie       
              Ze sobą należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, wpisanym, aktualnym miejscem zameldowania (zamieszkania) i numerem PESEL. Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa.
         
       W dniu poprzedzającym oddanie krwi, krwiodawca powinien spożyć lekkostrawną kolację, a w dniu  oddania krwi,  być po lekkim, beztłuszczowym śniadaniu. Krew przetłuszczona nie nadaje się do celów leczniczych
.

 Krwiodawca przed oddaniem krwi ZAWSZE
 • wypełnia kwestionariusz dawcy
 • przechodzi badanie laboratoryjne krwi
 • jest badany przez lekarza
 • w związku z pojawieniem się nowego wirusa grypy A/H1N1,
  składa stosowne, pisemne oświadczenie
 
Po oddaniu krwi przysługuje:
 • tytuł i legitymacja  Honorowy Dawca Krwi z wpisaną grupą krwi, którą wydaje  jednostka publicznej służby krwi (można ją odebrać w kilka dni po oddaniu)
 • ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal , są to czekolady lub inne produkty żywnościowe
 •  zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu oddania krwi
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
 • otrzymanie wyników badań krwi.
 
 
Krew pełną -  mężczyzna może oddać  6 razy, a kobieta   4 razy w roku. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi pełnej.
         
Osocze -  metodą plazmaferezy automatycznej, w ilości 600 ml, może być pobierane do 20 razy w roku, z przerwą między pobraniami nie krótszą niż 2 tygodnie. Od jednego dawcy można pobrać w ciągu jednego roku nie więcej niż 15 litrów osocza

Płytki krwi - zabieg trombaferezy,  wykonywany jest  do 12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Za zgodą lekarza w szczególnych przypadkach przerwy pomiędzy zabiegami mogą być skrócone.

Krwinki czerwone -  zabieg erytroaferezy,  może być wykonywany nie częściej, niż co 2 miesiące przy pobraniu jednej jednostki krwinek i nie częściej, niż co 6 miesięcy przy pobraniu dwóch jednostek krwinek.

Oddający krew pełną,  spędza w placówce ok. godziny. Samo  pobranie krwi pełnej trwa kilka minut. Proces oddawania  składników krwi (osocza i płytek) jest dłuższy, przebiega ok. godziny.

             Krwiodawca zawsze może zrezygnować 
                lub wycofać zgodę na oddanie krwi, 
         bez  wpływu na oddawanie  krwi w przyszłości

  ….A   PO   ODDANIU   KRWI ….

 Bezpośrednio po oddaniu krwi, wymagany jest co najmniej półgodzinny odpoczynek, zjedzenie lekkiego posiłku (kanapki, zupy, połowy czekolady) i wypicie ok. 0,5 l płynu niegazowanego.
Zaleca się, aby zaraz po oddaniu krwi nie prowadzić pojazdów. Nie wolno  w dniu oddania krwi pić alkoholu ani wód gazowanych.

Osoby pracujące w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego i koncentracji (np. pilot, maszynista, kierowca, operator dźwigu, pracujący na wysokości) oraz osoby uprawiające sport wysiłkowy,  mogą powrócić do zajęć, po 12-tu godzinach od oddania krwi.  

W czasie 24 godzin po oddaniu krwi należy unikać  dźwigania ciężarów, wykonywania większych prac  fizycznych i uprawiać sportu wyczynowego. Istnieje zagrożenie krwawienia do tkanek (pod skórę) z nakłutej żyły i powstania  krwiaka.

Każda krew  jest badana w kierunku nosicielstwa wirusów żółtaczki zakaźnej (WZW) typu B i C (HBs i HCV), wirusów HIV typu 1 i 2. Wykonuje się także test kiłowy.
Krwiodawca może otrzymać wszystkie wyniki badań laboratoryjnych i wpis grupy krwi do właściwego dokumentu. Odbiera je wyłącznie osobiście. W wyjątkowych wypadkach można wydać wyniki osobie upoważnionej pisemnie.
 
W przypadku dodatnich wyników badań wirusologicznych dawca jest powiadamiany listownie i zaproszony jest do placówki służby krwi w celu wykonania ponownych badań. Po potwierdzeniu wyników badań, dawca kierowany jest do  dalszej diagnostyki i leczenia.  Powiadamiana jest również właściwa placówka sanitarno-epidemiologiczna.
(Opracowanie: E.K)
infornacja pochodzi ze strony  www.radashdkrp.pl.tl
Czas tak szybko nam umyka,nie marnujmy żadnej chwili...  
 


Zegarek

Pamietajmy żeby nie przespać życia.. Chorzy czekają na naszą pomoc.

Custom Myspace Clock
************** Cenne Krople w katalogu Gwiazdor **************
 
Cenne Krople  
   
Reklama  
   
Kontakt  
  KLUB Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP
,,Cenne Krople,,
u. Garczyńskich 5
64-360 Zbąszyń

NIP 788-193-96-13
Regon 930713326
KRS 0000186577

adres korespondencji
ul. Sienkiewicza 34
64-360 Zbąszyń

konto bankowe 45 9081 0006 2003 0200 0969 0001

e-mail cennekrople@op.pl

Spotkania członków klubu i osób zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w Ośrodku Zdrowia ul. 17 Stycznia 59 pok. na parterze, w godz 16/oo-18/oo
Zapraszamy
Rada Klubu
Prezes - Dorota Michalczak
Wice prezes - Marek Piątek
Sekretarz - Dorota Dorożała
Skarbnik - Wojciech Wachowski
Członek - Leszek Patalas

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Iwona Samczuk
Sekretarz - Dawid Rolnik
Członek Piotr Skowroński
 
Pomagając nam pomagasz sobie  
  Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP,,Cenne Krople,,
ul Garczyńskich 5 64-360 ZBĄSZYŃ
jest organizacją Pożytku Publicznego.
Działamy dla dobra naszego Społeczeństwa
Popierasz nas !!!

Możesz odpisać 1 % twojego podatku na nasz klub.
UWAGA!!!

w odpowiednich rubrykach PROSZĘ WPISAĆ
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP
KRS 0000186577
z przeznaczeniem dla klubu ,,CENNE KROPLE,, w Zbąszyniu

DZIĘKUJEMY
Masz pytanie pisz ludz dzwoń
Tel. Kontaktowy:
68-384 64 90,
695 733 541
e-mail cennekrople@op.pl
www.cennekrople.pl.tl
 
*****  
  Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. (Marek Aureliusz)
Lide Lide Graphics

Srdce Grafika, Glitters, Obrazky, i Komentar na Lide.cz
 
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia."  
  Katalog stron internetowych ***************  
Łacznie stronę odwiedziło już 67314 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Pobierz Flash Player aby móc otworzyć odtwarzacz muzyki.
***********